Réparation Electroménagers N1°

Réparation Electroménagers chez Maizonia vous propose un service de réparation du petit électroménager.

Si vous avez des produits en panne, qui fonctionnent mal ou ne fonctionnent plus n’hésitez pas à nous les ramener

Si vous êtes sur Oran, déposez-les directement au magasin. Sinon envoyez-les-nous avec une société de livraison (Yalidine ou bien ZRExpress).

Ne jetez plus, réparez !

NB : La livraison est à la charge du client.

Adrar
Chlef Laghouat Oum El Bouaghi Batna Béjaïa Biskra Béchar Blida Bouïra Tamanrasset Tébessa Tlemcen Tiaret Tizi Ouzou Algiers Djelfa Jijel Sétif Saïda Skikda Sidi Bel Abbès Annaba Guelma Constantine Médéa Mostaganem M’Sila Mascara Ouargla Oran Bayadh Illizi Bordj Bou Arréridj Boumerdès El Tarf Tindouf Tissemsilt El Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza Mila Aïn Defla Naâma Aïn Témouchent Ghardaïa Relizane El M’Ghair El Menia Ouled Djellal Bordj Baji Mokhtar Béni Abbès Timimoun Touggourt Djanet Ain Salah Ain Guezzam

أدرار
الشلف
الأغواط
أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تمنراست
تبسة
تلمسان
تيارت
تيزي وزو
الجزائر
الجلفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة
سيدي بلعباس
عنابة
قالمة
قسنطينة
المدية
مستغانم
المسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
اليزي
برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف
تسمسيلت
الوادي
خنشلة
سوق أهراس
تيبازة
ميلة
عين الدفلى
النعامة
عين تموشنت
غرداية
غليزان
المغير
المنيعة
أولاد جلال
برج باجي مختار
بني عباس
تيميمون
تقرت
جانت
عين صالح
عين قزّام
AccueilCategories
Recherche
Compte